Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 6 юли 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта във връзка със създаването на многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвянето на набор от образователни казуси; оценката и качването в мобилно приложение; записването и редактирането на създадените видеоклипове; пилотирането.
Дискутирани бяха и въпроси, свързани с предстоящото заключителното събитие с домакин - Община Златоград, предвидено за 28 септември 2023 г., на което ще бъде представена и Бялата книга.
Може да бъде изображение с 9 души, хора, които учат и текстово съобщение
Всички реакции:
10Tatiana Volodia Drumevi, Юлиян Господинов и 8 други