Последни новини

ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -

На 29 ноември 2023 г. се проведе ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със създаването на Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5, в т.ч. управление и администриране на проекта; разпространение и експлоатация; пилотиране; оценката и осигуряването на качество; финализиране на учебни модули; фокус групи; среда за цифрова симулация за улесняване на обучението; наръчник, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение и др.
ai.horecaccess.eu/
Харесване
Коментар
Споделяне


Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -

Продължава серията от инициативи по разпространение на резултатите от Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 “Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19” (CORONOMICS). Проектът е по програма Еразъм +, КА220-VET-Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение с координатор Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и в партньорство с: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция, PHOENIXKM BVBA – Белгия, G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD – Кипър и EUFORA – Гърция.
На 27 октомври 2023 г., проектът и постигнатите проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки пред студенти-задочно обучение, специалност "Икономика на туризма" от Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов.
Всички реакции:
2Силвия Петрова и Gergana Aleksandrova


Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -

Продължава серията от инициативи по разпространение на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Партньори по проекта са: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 27 октомври 2023 г., проектът и очакваните проектни резултати бяха представени от гл. ас. д-р Павлин Павлов пред студенти от Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов, специалност "Икономика на туризма" - задочно обучение.
Всички реакции:
3Смиляна Сиракова, Andrey Manchev и 1 друг


По-стари теми...