Последни новини

ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -

На 11 юни 2024 г. се проведе ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на задачите по финализиране на Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5, с акцент върху одита, извършен от НА и последващи действия от страна на партньорите; съвместима с ECVET учебна програма и модули за електронни курсове; дигитална симулационна среда за улесняване на обучението; наръчник, базиран на казуси; ескплоатация и устойчивост и др.
Всички реакции:
1Tatiana Volodia Drumevi


Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 пред безработни лица

от Татяна Друмева, обучител -

Продължава серията от инициативи , свързана с провеждане на срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 07 юни 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки (ръководител на проекта) пред безработни лица, обучаващи се за придобиване на дигитални компетентности по КК:4, базово ниво 1 и 2, с ваучери, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост.
Дискутирани бяха модулите от електронния курс; дигиталната симулационна среда и наръчника с казуси.
Фейсбук на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0Може да бъде изображение с 1 човек, учене и текст, който гласи 'Co- the -funded b у European горкал Union gReCaE 5.0 Предоставяне на възможност на MCN В сектора HoReCa за ефективно усвояване и инструменти за изкуствен интелект знания HoReCa5.0 Decoooukm ONS eUFona'

Старт на дигитално обучение-средно ниво-1 група, заети лица

от Татяна Друмева, обучител -

Уважаеми курсисти, от 10.06.2024 г. (понеделник) стартира дигиталното обучение, средно ниво 1 и 2 по Ключова компетентност 4: Цифрова компетентност, Първа група, заети лица. То ще продължи до 03.07.2024 г. вкл., след което ще трябва да положите сертификационен изпит в Единния център за сертифициране - София.

Запазени са следните дати за Вашия изпит:

1. Редовна дата - 06 юли 2024 г., 11,00 часа.

2. Допълнителна дата - 13 юли 2024 г., 11,00 часа.

Препоръчваме да използвате първата посочена дата.

Успех в обучението и полагането на сертификационен изпит.

От екипа на ЦПОПо-стари теми...