Последни новини

Сертификационен изпит - дигитално обучение, базово ниво 1 и 2 - 1 група

от Татяна Друмева, обучител -

Уважаеми курсисти, от днес 01.04.2024 г. стартира дигиталното обучение, базово ниво 1 и 2 по Ключова компетентност 4: Цифрова компетентност, Първа група, заети лица. То ще продължи до 15.05.2024 г. вкл., след което ще трябва да положите сертификационен изпит в Единния център за сертифициране - София.

Запазени са следните дати за Вашия изпит:

1. Редовна дата - 18 май 2024 г., 11,00 часа.

2. Допълнителна дата - 01 юни 2024 г., 11,00 часа.

Препоръчваме да използвате първата посочена дата.

Успех в обучението и полагането на сертификационен изпит.

От екипа на ЦПО

Старт на Дигиталното обучение за Базово ниво 1 и 2 - 01.04.2024 г.

от Татяна Друмева, обучител -

Във връзка с подписано споразумение с Агенцията по заетостта (АЗ) от 07.02.2024 г., за организиране на безплатни обучения по дигитални компетентности с ваучери съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост и програмата „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Центърът за професионално обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов стартира обучение за придобиване на дигитални умения - Цифрова компетентност :4, Базово ниво 1 и 2.

Обучението ще се проведе в периода 01.04.2024 г. - 15.05.2024 г. в дистанционна форма, като учебните часове ще включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на преподавателя с включените в обучението лица, както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението.

Синхронното обучение ще приключи със сертификационен тест в Единния сертификационен център - София.

От екипа на ЦПО

Национален план за възстановяване и устойчивост, Проект BG-RRR-1.019-0002, Компонент 2: Обучение за DI-GI умения и компетентности

 

Дисеминации на проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 в гр. Стара Загора и гр. Асеновград

от Татяна Друмева, обучител -

Продължава серията от инициативи , свързани с организиране на планирани срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 13 и 14 март 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта в гр. Стара Загора и гр. Асеновград пред различни целеви групи (обучителни организации, предприемачи, собственици и персонал на хотели, къщи за гости, ресторанти) в т.ч. от Института за следдипломно обучение, ресторант "Тифани" и кафе "Меридиан" (Стара Загора); хотел "Стари времена", ресторант "Станимака" и хотел "Царевец" (Асеновград).
Харесване
Коментар
Споделяне


По-стари теми...