Последни новини

Онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -

На 17 май 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5. Специално внимание бе отделено на текущите задачи по изпълнение на дейности като: управление и администриране на проекта; разпространение, експлоатация, пилотно обучение и устойчивост; оценка и осигуряване на качество; учебна програма, съвместима с ECVET; модули за електронни курсове; среда за цифрова симулация за улесняване на обучението и наръчник, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение.
ai.horecaccess.eu/
Харесване
Коментар
Споделяне


Oнлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -

На 13 април 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Срещата стартира с обсъждане на Работен продукт 1: Управление и изпълнение на проектните дейности, като специално внимание бе отделено на Стратегията за разпространение и комуникация; уебсайта на проекта; присъствието в социалните мрежи; материалите за разпространение. Онлайн срещата продължи с работа по изпълнението на конкретни задачи, свързани с Работен продукт 2: Резултат 1 - ECVET съвместим курс и учебна програма и Резултат 2 - Модули за електронни курсове; Работен продукт 3: Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението/ученето и оценяването и Работен продукт 4: HoReCa 5.0 Наръчник с казуси за постигане на устойчивост на обучението.
ai.horecaccess.eu/
Може да бъде изображение с 9 души

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-00003480

от Татяна Друмева, обучител -

На 30 март 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта във връзка със създаването на многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвянето на набор от образователни казуси; оценката и качването в мобилно приложение; записването и редактирането на създадените видеоклипове; пилотирането; Бялата книга.
Може да бъде изображение с 7 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Meeting Petya Grudeva Peter P”Todorov Karel Van Isacker He him) xpиcTo cиpawKи ourania.are % Drumewa Mehme Gencer ENG 30.3.2023r. 16:03'

По-стари теми...