Последни новини

Дисеминация по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

by Татяна Друмева, обучител -

Продължава серията от инициативи по разпространение на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Партньори по проекта са: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 21 февруари 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта пред ученици от Свищовската професионална гимназия "Алеко Константинов" гр. Свищов.
Всички реакции:
1Силвия Петрова


Стопанска академия стартира обучения с ваучери

by Татяна Друмева, обучител -

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов

 е одобрен Доставчик на обучения с ваучери към Агенцията по заетостта

Съгласно подписано споразумение с Агенцията по заетостта (АЗ) от 07.02.2024 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов чрез Центъра за професионално обучение (ЦПО) организира безплатни обучения по дигитални компетентности с ваучери съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост и програмата „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. https://www.az.government.bg/

Обученията са по КК:4 Цифрова компетентност за базово ниво (ниво 1-2 съгласно DigComp) и/или за средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp). Формата на обучение е присъствена или дистанционна.

Обучението е по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността е 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp)  и 45 учебни часа - за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp). 

За обучение с ваучери могат да кандидатстват безработни или заети лица,  като всеки желаещ има право да получи един ваучер за придобиване на базово ниво и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност. Ваучер за средно ниво се получава след успешно преминаване на базовото ниво или след предварително положен изпит за базово ниво. За безработните лица е предвидeно и изплащане на стипендия и средства за транспортни разходи (ако са включени в дневна присъствена форма на обучение).

Всяко лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК:4 „Цифрова компетентност“, следва да подаде електронно заявление, което е достъпно от тук.

В заявлението за участие, лицето трябва да попълни всички задължителни полета, да избере съответното обучение, предпочитанията си за доставчик на обучение, формата на обучение, мястото и адреса на провеждане на обучението. За безработните лица се изисква да се прикачи и актуална банкова сметка. След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият получава информация за номера, под който е регистриран в системата на АЗ. При одобрение на кандидатурата, на лицето се издава електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето получава отговор със съответните мотиви за отказ. Потвърждаването на заявлението и изпращането на електронния ваучер изисква коректна електронна поща.

Съгласувано с водещите преподаватели от катедра „Бизнес информатика“, препоръчваме на потенциалните обучаеми да започнат от базово ниво, което предоставя широк спектър от знания по отношение на оценяване и управление на данни, информация и дигитално съдържание, авторско право, безопасност и защита на устройствата, допълнени с обучение по публични дигитални услуги. Обучението разширява знанията и гарантира успешното полагане на изпита за Сертификат за базово ниво на обучение, съобразно Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp. Изпитът се провежда в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика https://chrdri.net/bg/category/1/uspeshno-zavurshi-purviyat-izpit-po-sertificirane-na-digitalni-umeniya-za-bazovo-nivo-na по заявка на Доставчика на обучение с ваучери (в случая, Стопанска академия – Свищов, ЦПО).

За контакти:

Доцент д-р Христо Сирашки

Татяна Друмева

Сашка Георгиева

тел. 0887523235; 0882552507; 0889605824; 

 cpo@uni-svishtov.bg; h.sirashki@uni-svishtov.bgs.georgieva@uni-svishtov.bg  


ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

by Татяна Друмева, обучител -

На 24 януари 2024 г. се проведе ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на задачите по изготвянето на Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5, в т.ч. управление и администриране на проекта; разпространение и експлоатация; пилотиране; оценката и осигуряването на качество; финализиране на учебни модули; фокус групи; среда за цифрова симулация за улесняване на обучението; наръчник, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение и др.
ai.horecaccess.eu/
На зображенні може бути: 8 людей та текст «hm ( PANAGIOTIS SORIS Nicolaou Philippos Hristo Sirashki Sirashki Christos Georgiou ↑ Ûh CC �+ Reaction Leave»
Харесване
Коментар
Споделяне


Older topics...