Последни новини

Разпространение на резултатите от проект Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Разпространение на резултатите от проект Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи по разпространение на резултатите от проект Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия – Свищов.
На 11 юли 2023 г., проектът и очакваните проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, като ръководител от страна на СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов, пред персонала на ТЕРСНАБ АД, гр. Сливен. Фирма ТЕРСНАБ АД (TERSNAB AG) осъществява своята дейност в изцяло в екологично целесъобразна среда.
Всички реакции:
18Tatiana Volodia Drumevi, Mariyana Bozhinova и 16 други