Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 21 юни 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES с Координатор - Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов; „Екология КМ“ ООД, България; Еufora, Гърция и Еurocy Innovations LTD, Кипър. На срещата бяха обсъдени резултатите от изпълнението на поставените задачи, свързани с Работен продукт 1: ЕCVET съвместима учебна програма за курс ECO_VIBES; Работен продукт 2: Модули за електронни курсове ECO-VIBES; Работен продукт 3: Дигитална ECO-VIBES симулация за улесняване на обучението и оценяването и Работен продукт 4: ECO-VIBES наръчник, базиран на казуси за осигуряване устойчивост на обучението. Поставени бяха и нови задачи за изпълнение, свързани с работните продукти; предстоящата през м. юли 2023 г. международна среща в Ларнака, Кипър; очакваното международно събитието за разпространение на проектните резултати, предвидено за м. октомври в гр. Пловдив, България и др.
Уебсайт на проекта: www.eco-vibes.eu
Може да бъде изображение с 10 души, хора, които учат и текст, който гласи 'christos g'