Последни новини

Дисеминация наПроект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Дисеминация наПроект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация, доцент д-р Христо Сирашки представи Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
С оглед на предстоящото пилотиране, специално внимание бе отделено на учебното съдържание в съответствие с ECVET, включващо 7 учебни модули, разработени от партньорите по проекта и на платформата за онлайн обучение. Детайлно бе представен и Модул 6. Инструменти за управленско счетоводство за социален бизнес, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
Всички реакции:
15Tatiana Volodia Drumevi, Христо Сирашки и 13 други

"Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
С оглед на предстоящото пилотиране, специално внимание бе отделено на учебното съдържание в съответствие с ECVET, включващо 7 учебни модули, разработени от партньорите по проекта и на платформата за онлайн обучение. Детайлно бе представен и Модул 6. Инструменти за управленско счетоводство за социален бизнес, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
Всички реакции:
15Tatiana Volodia Drumevi, Христо Сирашки и 13 други