Последни новини

Дисеминация на Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Дисеминация на Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация, доцент д-р Христо Сирашки като ръководител проект, представи Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
С оглед на предстоящото пилотиране, специално внимание бе отделено на учебното съдържание в съответствие с ECVET, включващо 8 учебни модули, разработени от партньорите по проекта и на платформата за онлайн обучение. По-подробно бе представен Модул 4. Дистанционна работа и комуникация и нейното влияние върху фирмената култура и човешките ресурси, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
Всички реакции:
18Tatiana Volodia Drumevi, Христо Сирашки и 16 други