Последни новини

Дисеминация на Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Дисеминация на Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация, доцент д-р Христо Сирашки представи Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия – Свищов. Специално внимание бе отделено на
ПР1: Учебна програма по дигитално обучение за предприемачески умения по ЕКОлогосъобразни бизнес иновации, съвместима с ECVET и на ПР2: ECO-VIBES модули за обучение в електронна среда. В детайли бе разгледан Модул 2. Къде са важни дигиталните умения за екологично оптимизираните бизнес модели, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
336919912_140578255618640_1542379719992625725_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8LQnGZPSi70AX_w_imf&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=00_AfCIk6NFOTU21WuN-AVoEnl9B_RKJTWY56IzBIB0OKEWHA&oe=6426F3B0