Последни новини

Представяне на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

Представяне на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава серията от инициативи за популяризиране на дейностите по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов, идеята и целите на проекта, партньорите, целевите групи и очакваните резултати бяха представени от ръководителя на проекта - доц. д-р Христо Сирашки пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация. Специално внимание бе отделено на Работен продукт 2, с оглед създаване на ECVET съвместима учебна програма и разработване на учебни модули за електронно обучение и на Работен продукт 3, с оглед създаване на цифрова симулационна среда за улесняване на обучението.
ai.horecaccess.eu/
Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито