Последни новини

Oнлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

Oнлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 01 март 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
ZOOM-срещата стартира с обсъждане на Работен пакет 1, свързан с управлението и изпълнението на проектните дейности; разпространението, експлоатацията, пилотното обучение; устойчивостта; оценката и осигуряването на качество.
Работната среща продължи с обсъждане на Работен продукт 2, включващ задачи по анализ и консолидация на заинтересованите страни и нуждите от обучение; създаване на ECVET съвместима учебна програма и разработване на учебни модули за електронно обучение.
Специално вниманието бе отделено и на Работен продукт 3: Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението, като партньорите се запознаха с един от възможните сценарии за вградена симулация (Работен пакет 3) на учебно съдържание (Работен пакет 2).
ai.horecaccess.eu/