Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 24 февруари 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта по отношение създаване на общоевропейски многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвяне на на...
Вижте повече
Харесване
Коментар
Споделяне