Последни новини

Онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 24 февруари 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На ZOOM-срещата беше направен преглед на извършеното до тук и посочени предстоящите задачи, свързани с финализиране на модулите, превод и оценка на съдържанието, качване в онлайн/мобилните платформи за обучение, пилотиране.
Онлайн срещата продължи с обсъждане изготвянето на казуси и техния превод; записването на видеоклипове; качването им в онлайн/мобилните платформи за обучение; субтитрите за превод; пилотирането на уебинар обучението, проектите за Бяла книга; Дневника на обучаемите по корономика и др.
Всички реакции:
3Вие, Karel Van Isacker и 1 друг