Последни новини

Втора международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 (Coronomics)

Втора международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 (Coronomics)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 20 и 21 септември 2022 г. в гр. Измир, Турция се проведе втората международна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 “Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19” (CORONOMICS).
Проектът е по програма Еразъм +, КА220-VET-Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение с координатор Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и в партньорство с: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция, PHOENIXKM BVBA – Белгия, G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD – Кипър и EUFORA – Гърция. Срокът за изпълнение на проекта е от 01/11/2021 до 31/10/2023 година.
Срещата стартира с официално представяне на Бенефициента, в лицето на Стопанска академия – Свищов и на партньорите по проекта, на организираното от домакина IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI информационно събитие за популяризиране на проекта, изпълняваните проектни дейности и очакваните проектни резултати.
Работата през първия ден продължи с преглед на дейностите, свързани с управлението и изпълнението на проекта, в т.ч. работен план, междинен доклад, план за разпространение на резултатите, протокол от срещата, уебсайт и др. Представени бяха дисеминационните активности на всеки партньор, с оглед предстоящия междинен отчет. Последва обсъждане на Проектен резултат 1: Coronomics ECVET съвместими учебни програми и учебни материали и инструментариум за обучение. Всеки от партньорите презентира разработените от него учебни модули, след което последва обсъждане и корекция на съдържанието.
Вторият работен ден стартира с представяне на Проектен резултат 2: Създаване на видео-база с данни в цифрова среда, като бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани със създаване на обучителни видео-клипове, качване в онлайн/мобилни платформи за обучение, превод на субтитри и др. Срещата продължи с обсъждане на Проектен резултат 3: Бяла книга относно въздействието на Covid-19 върху микро-МСП, вкл. съзнателен избор на икономическа политика и фокус върху микро-МСП и зелената икономика, както и на Проектен резултат 4: Дневник на обучаемия по Coronomics.
На финала, се проведоха индивидуални консултации на Координатора, в лицето на Стопанска академия – Свищов, с всеки от партньорите относно бюджета на проекта и финансовите отчети. Уточнени бяха датите за изготвяне на междинен отчет и за провеждане на следваща ZOOM-среща.
Участниците във втората транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 получиха сертификати за участие.
Може да бъде изображение с 12 души и изправени хора