Последни новини

Втора международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training (COM-SET)

Втора международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training (COM-SET)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 19 и 20 септември 2022 г. в гр. Измир, Турция се проведе втората международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training (COM-SET), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение". Координатор на проекта е Община Златоград.

В работната среща взеха участие партньорите от:  IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, Турция; СДРУЖЕНИЕ „МАРИЯ КЮРИ“ – Клон Смолян, България; PHOENIXKM, Белгия и СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - Свищов, България.

Работата през първия ден от работната среща стартира с преглед на дейностите, свързани с управлението и изпълнението на проекта, в т.ч. административно управление; осигуряване на качество и вътрешна оценка; разпространение, експлоатация и интегриране; пилотно изпълнение. Последва обсъждане на:

- проектен резултат 1: Многоезичен набор от модули по социално ориентирано търговско предприемачество, с акцент върху учебното съдържание и пилотното тестване;

- проектен резултат 2: Образователни казуси по социално ориентирано търговско предприемачество, с акцент върху разработването на алфа и бета версии на мобилното приложение и получаването на обратна връзка от партньорите;

- проектен резултат 3: Разработване на видеоклипове с добри практики от социално ориентирани търговски предприемачи за всеки учебен модул, с акцент върху броя на видеоклиповете, дизайна им, редактирането им и получаването на обратна връзка.

През втория работен ден, проектът беше представен на организирано от домакина IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI информационно събитие, след което се проведоха индивидуални консултации на Координатора, в лицето на Община Златоград, с всеки от партньорите относно бюджета на проекта и финансовите отчети. Уточнени бяха датите за изготвяне на междинен отчет и за провеждане на следваща ZOOM-среща.

Участниците във втората транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 получиха сертификати за участие.

https://www.com-set.eu/

https://www.com-set.eu/elearning/

https://www.facebook.com/comsetproject/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comset.mobile

https://apps.apple.com/app/com-set/id1618770135