Последни новини

Курс Организация и управление на читалищната дейност

Курс Организация и управление на читалищната дейност

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти,

напомням, че изпитните материали (по теория и практика) трябва да изпращате на следния адрес:

5250 Свищов

ул. Цар Борис I, № 1

Учебна база "Професор Бъров"

Център за професионално обучение

Татяна Друмева, 0889605824

Моля, спазвайте срока за изпращане, посочен в учебния график! 

В началото на всеки изпитен материал, изготвен от Вас, трябва да фигурират трите Ви имена и Вашия подпис.

Например: Изготвил: Петър Иванов Петров, ........(подпис)

Успех на всички!

П.П. Можете да ползвате куриерски служби или Български пощи, по Ваша преценка и според финансовите Ви възможности.

Т. Друмева