Последни новини

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ ГР. СВИЩОВ Е СРЕД ОТЛИЧЕНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ НАПОО

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ ГР. СВИЩОВ Е СРЕД ОТЛИЧЕНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ НАПОО

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 21 октомври 2021 г. на национално събитие, организирано от НАПОО онлайн, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов бе отличен с плакет и сертификат за „Добра практика в професионалното обучение“ в категорията „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение“.
На националната конференция, директорът на Центъра – доц. д-р Христо Сирашки презентира отличената добра практика чрез представяне на квалификационния курс по „Митническа документация“, който се организира и провежда перманентно с активната подкрепа на ръководството на Стопанска академия – Свищов, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и лично на лектора – доц. д-р Момчил Антов. Сред постигнатите ефекти от добрата практика са създадената обучителна среда, близка до реалната работна среда за редуване на теоретичното с практическото обучение (the alternation system) и при използване на IT-технологии; реализираната успешна форма на сътрудничество с работодатели като резултат от повишения интерес към професията „Данъчен и митнически посредник“; покриване на изискванията на пазара на труда относно компетентностите на работещите в областта на митническия контрол и митническото представителство; популяризиране на квалификационната дейност на Центъра в страната и чужбина.
Инициативата е по Проект „Качество и ефективност“, Договор BG05M9OP001-C01/08.01.2020 г., изпълняван от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Харесване
Коментар
Споделяне