Последни новини

Начална работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Начална работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 9 и 10 декември 2021 г. чрез ZOOM се проведе първата работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES“.

Проектът е по програма Еразъм +, КА220-VET-Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение с координатор Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - Пловдив и в партньорство със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов; EKOLOGUA KM – Брестовица, България; EUFORAГърция и  EUROCY INNOVATIONS – Кипър. Срокът за изпълнение на проекта е от 01/11/2021 до 31/10/2023 година.

Водещ на он-лайн срещата бе професор д-р Невена Милева като координатор на проекта от страна на водещия партньор ПУ „Паисий Хилендарски и с активното участие на партньорите в лицето на доц. д-р Христо Сирашки, представляващ СА „Д. А. Ценов“ – Свищов; г-н Карел Ван Исакър за Екология КМ, с. Брестовица, обл. Пловдив; Панайотис Цорис за Eufora, Гърция и д-р Джордж Милис за Eurocy Innovations, Кипър. В срещата взеха участие и представители на различните екипи на партньорите по проекта.

Първият ден стартира с приветствие от проф. д-р Невена Милева и представяне на отделните партньори. Подробно бе разгледан двустранния договор с НА и финансовите правила към него. Специално внимание бе отделено на PMI дейностите, контрола върху качеството и средствата за информиране и разпространение на изпълнението на проектните дейности. Срещата продължи с обстоен анализ на Проектен резултат 1:ECVET съвместима учебна програма за курсове ECO-VIBES“  от страна на проф. Милева като ръководител на проекта. В резултат на проведената дискусия бяха прецизирани задачите и отговорностите, както и фиксирани конкретни срокове в рамките на 2-годишния срок за изпълнение на проекта.

Вторият ден от работната среща стартира с разглеждане на Проектен резултат 2: „Модули за електронни курсове ECO-VIBES“ с презентатор доц. д-р Христо Сирашки, като представител на Стопанска академия, Свищов - партньор по проекта. Той акцентира върху основните задачи за изпълнение и конкретните отговорности на всеки един партньор. Срещата продължи с презентиране на Проектен резултат 3: „Среда за цифрово симулиране ECO-VIBES“, представен от д-р Джордж Милис, Кипър и завърши с обсъждане на Проектен резултат 4: “ECO-VIBES Наръчник, базиран на казуси за устойчиво професионално обучение“ с презентатор Карел Ван Исакър от Екология КМ. За всеки един от проектните резултати бяха фиксирани определени срокове за изпълнение от съответния партньор.

На финала, партньорите уточниха датата на следващата работна среща - 27 януари 2022 г. (четвъртък).

Резултатите от изпълнението на проектните дейности могат да бъдат проследявани чрез:

Уебсайт на проекта: www.eco-vibes.eu

Фейсбук: https://www.facebook.com/Eco-Vibes-102280532310132