Последни новини

Транснационална среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Транснационална среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 5 октомври 2023 г. в гр. Свищов с участието на партньорите от Белгия, Гърция, Кипър и Турция (ZOOM) се проведе транснационална среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На международната среща бяха обсъдени: изпълнението на разработените продукти до момента и предстоящите стъпки, с оглед финализирането на проекта до края на м. октомври 2023 г.; резултатите от проведеното пилотиране в страните-партньори; дисеминирането на проекта и разпространението на проектните резултати; осигуряването на качество при изпълнението на проектните дейности и др.
Направена бе вътрешна оценка на предходната транснационална среща, проведена в Серес, Гърция.
Обсъдено бе и финансовото състояние на проекта и изпълнението на бюджета.
Специално внимание бе отделено на подготовката за провеждане на Събитие по разпространение на резултатите от проекта, предвидено за 6 октомври 2023 г. в гр. Свищов.
Всички реакции:
11Ваня Ганева, Mariyana Bozhinova и 9 други