Последни новини

Работна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

Работна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 6 октомври 2023 г. в гр. Свищов се проведе работна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
На срещата (физическа и чрез ZOOM) партньорите от Белгия, България (2), Гърция, Кипър (2) обсъдиха текущи въпроси, свързани със създаването на Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5. Отчетено бе, че е изпратен Междинен отчет към Националната агенция (НА), направен бе и преглед на проектния бюджет и изразходваните средства до момента. Специално внимание бе отделено на предстоящите задачи, свързани с управлението и администрирането на проекта; разпространението и експлоатацията, пилотирането; оценката и осигуряването на качеството; финализирането на учебните модули; средата за цифрова симулация за улесняване на обучението; наръчника, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение и др.
ai.horecaccess.eu/