Последни новини

Събитие по разпространение на резултатите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Събитие по разпространение на резултатите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 28.09.2023 г. в гр. Златоград се проведе  Събитие по разпространение на резултатите по Проект   2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET), изпълняван от Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На международното събитие бяха представени всички резултати по проекта, включващи многоезичен комплект от приложими обучителни модули по социално търговско предприемачество; образователни казуси по социално търговско предприемачество, свързани с теоретичните подходи, предоставени и чрез мобилно приложение за обучение (за Android и iOS); кратки филми за добри практики, разказани от социално-ориентирани търговски предприемачи; Бяла книга за предизвикателства пред търговско ориентираното социално предприемачество. 


https://www.com-set.eu/elearning/?lang=en

https://play.google.com/store/apps/details?/id=

https://apps.apple.com/app/com-set/id1618770135