Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 15 септември 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата бе обсъден напредъка на проекта във връзка със създаването на многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвянето на набор от образователни казуси; оценката и качването в мобилно приложение; записването и редактирането на създадените видеоклипове. Специално внимание бе отделено на предстоящото пилотиране.
Дискутирани бяха и въпроси, свързани със заключителното събитие с домакин - Община Златоград, предвидено за 28 септември 2023 г., на което ще бъдат представени резултатите от проекта, в т.ч и Бялата книга.
Всички реакции:
2Tatiana Volodia Drumevi и Karel Van Isacker