Последни новини

Четвъртата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Четвъртата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

В периода 11-12 септември 2023 г. в гр. Серес, Гърция се проведе четвъртата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 "Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19" (Coronomics). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ гр. Свищов.

В международната среща взеха участие партньорите по проекта: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, TURKEY; PHOENIXKM BV, BELGIUM; EUROCY, CYPRUS и EUFORA, GREECE.

Първият работен ден стартира с преглед на дейностите, свързани с управлението на проекта. Обсъдени бяха текущите задачи във връзка с контрола на качеството;  плана за разпространение на целите, задачите и резултатите от проекта; уебсайта; протоколите от срещите и др. Набелязани бяха предстоящите задачи за изпълнение във връзка с финализирането на проекта до края на м. октомври 2023 г. и спазването на изискуемия срок за представяне на окончателен доклад пред Националната агенция (НА). 

Срещата през първия работен ден продължи с обсъждане на Проектен резултат 1. Съвместима с ECVET учебна програма и инструментариум за обучение. Отчетено беше, че учебната програма и разработените 9 учебни модула са финализирани, като процесът на качване на учебното съдържание в онлайн/мобилните платформи за обучение на съответните партньорски езици продължава.

 Вторият ден от международната среща премина в обсъждане на Проектен резултат 2. Видео поддържана база с данни с казуси в интегрирана дигитална среда;  Проектен резултат 3. Бяла книга по корономика, свързана с предизвикателствата и възможностите пред микро-МСП в резултат от Covid-19 (в 2 части) и Проектен резултат 4. Дневник за оценка на уменията и валидиране на знанията на обучаемите по Корономика. Акцентите през втория работен ден бяха върху: определяне на предстоящите задачи и отговорностите на отделните партньори за постигане на очакваните резултатите от продукти 2, 3 и 4, с оглед презентирането им по време на заключителното събитие по проекта, предвидено да се проведе на 5 и 6 октомври 2023 г. в гр. Свищов, България; уточняване на дневния ред за предстоящата заключителна среща и последващото финално събитие; консултиране между партньорите за изпълнение на бюджета и предстоящото му финално отчитане; осъществяване на обратна връзка за резултатите от срещата чрез попълване на онлайн анкета от партньорите по проекта и др.

На финала, всеки от участниците (вкл. чрез ZOOM) получи сертификат за участие.

https://www.pandeconomics.eu/elearning/?lang=en

https://play.google.com/store/apps/details…

https://apps.apple.com/app/coronomics/id1613538451

https://www.facebook.com/coronomics2022