Последни новини

Онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-00003466

Онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-00003466

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 30 март 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На ZOOM-срещата беше направен преглед на извършеното до тук, свързан с финализиране на модулите, превода и оценката на съдържанието; качването в онлайн/мобилните платформи за обучение; предстоящото пилотиране. Специално внимание бе отделено на резултат 2. Видео поддържана база данни за случаи върху интегрирана цифрова; резултат 3. Бяла книга за предизвикателствата и възможностите пред микро-МСП и резултат 4. Дневник за обучение по Корономика. Поставени бяха конкретни задачи, чието изпълнение ще бъде обсъдено на следващата онлайн среща, предвидена за 12 май 2023 г.
Може да бъде изображение с 11 души, брада и текст, който гласи 'Zoom Meeting Drumewa Peter Todorov Karel Û) Van sacke (He,him) tahsin.aydogan OuraniaA George Milis xpиcTocиpawKи cиpawKи Emre Aydın Panagiotissoris Panagioti Tsoris AngelosNicolaou ICO ENG 30.3.2023 17:03'