Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-00003480

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-00003480

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 30 март 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта във връзка със създаването на многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвянето на набор от образователни казуси; оценката и качването в мобилно приложение; записването и редактирането на създадените видеоклипове; пилотирането; Бялата книга.
Може да бъде изображение с 7 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Meeting Petya Grudeva Peter P”Todorov Karel Van Isacker He him) xpиcTo cиpawKи ourania.are % Drumewa Mehme Gencer ENG 30.3.2023r. 16:03'