Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 19 януари 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта по отношение създаване на общоевропейски многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; разработване на тестове; изготвяне на набор от образователни казуси и качването им в мобилно приложение; изработване на видеоклиповете за добри практики по всеки от учебните модули на съответния партньорски език плюс английски език; събиране на обратна връзка и оптимизиране.
Може да бъде изображение с 10 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Meeting Areta ZBU ። View Peter Todorov umutsanem.citci tahsin.aydogan Mehmet Gencer o6wиH 3лaTorpaA Petya Grudeva Kare sacker (He,him) % Drumewa Unmute Stopio ÛS irashki 1 Chat Share S Record . Reactions Leave ENG 19.1.2023r. 16:06'