Последни новини

Oнлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Oнлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 19 януари 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На ZOOM-срещата беше посочено, че е подаден Междинен отчет на хартиен и електронен носител към Центъра за развитие на човешките ресурси - София. Очаква се оценката на Националната агенция (НА). Срещата продължи с обсъждане на предстоящите задачи във връзка с финализиране на учебните модули; качване на учебното съдържание в учебната платформа; разработване на казуси; записване на видеоклипове за уебинарно обучение; създаване на първоначална и заключителна Бяла книга за предизвикателствата и възможностите пред микропредприятията в условията на пандемия и след нея; изготвяне на Дневник на обучаемите по корономика и др.
Харесване
Коментар
Споделяне