Последни новини

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава серията от инициативи за популяризиране на дейностите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) сред обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по различни професии.
Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На 26 юли 2022 г. идеята и целите на проекта, целевите групи и очакваните резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта, пред обучаеми по част от професия "Офис-секретар", специалност "Административно обслужване", обучаващи се към ЦПО- Свищов, съгласно Националния план по заетостта за 2022 г. и в съответствие със сключен договор между Стопанска академия - Свищов и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Може да бъде изображение с 7 души и изправени хора