Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава с инициативите за популяризиране на дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия – Свищов.
На 26 юли 2022 г. проектът бе представен от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител за СА, пред обучаващи се в ЦПО - Свищов по част от професия "Офис-секретар" лица, съгласно Националния план за заетостта 2022 г.

Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, офис и на закрито