Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава да популяризира дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET), с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов.
На 26 юли 2022 г. проектът бе представен пред обучаеми в ЦПО - Свищов по част от професия "Офис-секретар" лица, съгласно Националния план за заетостта 2022 г. и в съответствие с договор между СА и АИКБ.
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито