Последни новини

Еразъм +, Номер на проекта: 2018-1-BG01-KA202-047867

Еразъм +, Номер на проекта: 2018-1-BG01-KA202-047867

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 17 март 2021 г. екипът по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе петата под ред он лайн среща с партньорите от Белгия, България, Гърция и Турция.

Срещата започна с преглед на плана за действие и обсъждане на предстоящите задачи. Специално внимание бе отделено на финансовия мониторинг върху изразходването на бюджетните средства; срещите с представителите на Консултативните съвети; алфа и бета тестовете с учащите; мобилното приложение, което вече е достъпно на всички работни езици; колекцията от казуси и най-добри практики; изготвянето на доклад за педагогическо въздействие.

Ревизирани бяха сроковете за изпълнение на предстоящите задачи, предвид факта, че проектните дейности приключват на 16 юни 2021 г.

Следващата ZOOM среща на партньорите по проекта е предвидена за 14 април 2021 г.