Последни новини

Учебен график-кв. курс "Контрол върху облагането с ДДС на ВТС"

Учебен график-кв. курс "Контрол върху облагането с ДДС на ВТС"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти,

Курсът по "Контрол върху облагането с ДДС на външнотърговските сделки стартира в събота - 13.03.2021 г. от 9,30 часа.

Моля, запознайте се с учебния график:

                                                                                                            УЧЕБЕН ГРАФИК

квалификационен курс

„Контрол върху облагането с ДДС при външнотърговски сделки”

част от професия  „Данъчен и митнически посредник”,

специалност „Митническа и данъчна администрация”,

рамкова програма „Д5”

 (нова професионална квалификация)

Форма на обучение: дистанционна

(присъствено синхронно обучение в електронна среда)

 

 

Ден

Лектор

От …до..

13.03.2021 г.

(събота)

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Жельо Желев

9,30 – 9,45 Откриване на курса:

Доц. д-р Момчил Антов

Гл. ас. д-р Жельо Желев

 

9,45 – 11,00 (2)

11,00 – 11,15 (почивка)

11,15 – 12,00 (1)

12,00 – 13,00 (обедна почивка)

13,00 – 14,15 (2)

14,15 – 14,30 (почивка)

14,30 – 15,45 (2)

След 15,45 – самоподготовка (3)

14.03.2021 г.

(неделя)

Доц. д-р Момчил Антов

9,30 – 11,00 (2)

11,00 – 11,15 (почивка)

11,15 – 12,00 (1)

12,00 – 13,00 (обедна почивка)

13,00 – 14,15 (2)

14,15 – 14,30 (почивка)

14,30 – 15,45 (2)

След 15,45 – самоподготовка (3)

Допълнителни консултации: от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. вкл.

(по мейл или телефон)

Кв. изпит – теория и практика

27.03.2021 г., 10,30 часа (събота), МООDLE – тест + казус

(присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда).

 

Успех в обучението!

от екипа на ЦПО