Последни новини

Читалища - окончателен график

Читалища - окончателен график

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти, 

моля запознайте се с окончателния график за квалификационното обучение по "Организация и управление на читалищната дейност".

Отново напомняме, че влизането във виртуална класна стая е по предварително определени групи, в определени дни и часове.

Спазвайте графика на учебния процес и по отношение на предаването на изпитните материали.

От екипа на ЦПО


УЧЕБЕН ГРАФИК

 за квалификационен курс ”Организация и управление на читалищната дейност”,

Хорариум 90 учебни часа

дистанционна форма: http://training.eacademy.bg

 

по договор от 11.02.2021 г. между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

и Съюза на народните читалища в Р България гр. София

Виртуална класна стая

(от-лайн консултации)

в периода от…до….

Виртуална класна стая

(от-лайн консултации)

в периода от…до….

Виртуална класна стая

(от-лайн консултации)

в периода от…до….

Учебна дисциплина

Изпращане на изпитни материали – теория и практика за оценяване

в ЦПО[1]

Лектор

ПЪРВА ГРУПА

09 март 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

16 март 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

23 март 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

ВТОРА ГРУПА

10 март 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

17 март 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

24 март 2021 г.

 (сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

ТРЕТА ГРУПА

11 март 2021 г. (четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

18 март 2021 г. (четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

25 март 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

 

 

 

 

 

Счетоводно отчитане

на НПО

 

 

 

 

 

26.03.2021 – 04.04.2021

 

 

 

 

Професор д-р Атанас Атанасов

ПЪРВА ГРУПА

05 април 2021 г. (понеделник)

18,00 – 20,00 часа

 

06 април 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

12 април 2021 г.

(понеделник)

18,00 – 20,00 часа

ВТОРА ГРУПА

7 април 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

8 април 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

13 април 2021 г.

вторник

18,00 – 20,00 часа

ТРЕТА ГРУПА

14 април 2021 г.  

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

15 април 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

19 април 2021 г.

(понеделник)

18,00 – 20,00 часа

 

 

 

 

Планиране

на читалищната дейност

 

 

 

 

 

20.04.2021 – 07.05.2021

 

 

 

 

Професор д-р ик.н. Борислав Борисов

ПЪРВА ГРУПА

11 май 2021 г.

(вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

18 май 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

25 май 2021 г.

(вторник)

18,00 – 20,00 часа

ВТОРА ГРУПА

12 май 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

19 май 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

26 май 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

ТРЕТА ГРУПА

13 май 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

20 май 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

27 май 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

 

 

Читалищен мениджмънт

 

 

 

01.06.2021 - 15.06.2021

 

 

Доцент д-р

Христо Сирашки

Д-р Силвена Неделчева Бобева

 

от 16.06.2021 г. до 30.06.2021 г. – разработване на курсов проект[2]

в периода от 01.07.2021 г. до 10.07.2021 г. – получаване на курсовия проект в ЦПО

до 30.07.2021 г. – издаване на сертификати от ЦПО

 

 Изготвил: (Т. Друмева)

 04.03.2021 г., Свищов           [1] Адрес за получаване на изпитните материали:

             5250 Свищов, ул. „Цар Борис I“, № 1, Учебна база „Професор Бъров“, Център за професионално обучение, Татяна Друмева, 0882552507

           [2] Указания за разработването на курсовия проект ще бъдат дадени от доц. д-р Христо Сирашки по време на он-лайн консултацията с него.