Последни новини

Дисеминация на Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -

На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация, доцент д-р Христо Сирашки като ръководител проект, представи Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
С оглед на предстоящото пилотиране, специално внимание бе отделено на учебното съдържание в съответствие с ECVET, включващо 8 учебни модули, разработени от партньорите по проекта и на платформата за онлайн обучение. По-подробно бе представен Модул 4. Дистанционна работа и комуникация и нейното влияние върху фирмената култура и човешките ресурси, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
Всички реакции:
18Tatiana Volodia Drumevi, Христо Сирашки и 16 други


Дисеминация наПроект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -

На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация, доцент д-р Христо Сирашки представи Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
С оглед на предстоящото пилотиране, специално внимание бе отделено на учебното съдържание в съответствие с ECVET, включващо 7 учебни модули, разработени от партньорите по проекта и на платформата за онлайн обучение. Детайлно бе представен и Модул 6. Инструменти за управленско счетоводство за социален бизнес, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
Всички реакции:
15Tatiana Volodia Drumevi, Христо Сирашки и 13 други

"Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
С оглед на предстоящото пилотиране, специално внимание бе отделено на учебното съдържание в съответствие с ECVET, включващо 7 учебни модули, разработени от партньорите по проекта и на платформата за онлайн обучение. Детайлно бе представен и Модул 6. Инструменти за управленско счетоводство за социален бизнес, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
Всички реакции:
15Tatiana Volodia Drumevi, Христо Сирашки и 13 други


Дисеминация на Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -

На 11 март 2023 г. в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пред студенти - задочно обучение, работещи в различни сектори на икономиката и публичната администрация, доцент д-р Христо Сирашки представи Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия – Свищов. Специално внимание бе отделено на
ПР1: Учебна програма по дигитално обучение за предприемачески умения по ЕКОлогосъобразни бизнес иновации, съвместима с ECVET и на ПР2: ECO-VIBES модули за обучение в електронна среда. В детайли бе разгледан Модул 2. Къде са важни дигиталните умения за екологично оптимизираните бизнес модели, разработен от екип изследователи от Висшето училище.
336919912_140578255618640_1542379719992625725_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8LQnGZPSi70AX_w_imf&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=00_AfCIk6NFOTU21WuN-AVoEnl9B_RKJTWY56IzBIB0OKEWHA&oe=6426F3B0

По-стари теми...