Последни новини

  Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 16 юни 2022 г. се проведе поредна ZOOM-среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“, Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
  В онлайн срещата взеха участие партньорите по проекта: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция; PHOENIXKM BVBA - Белгия; G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD - Кипър и EUFORA - Гърция.
  Обект на обсъждане бе учебната програма и учебното съдържание на обучителния курс. Специално внимание бе отделено на начина на структуриране на модулите, учебното съдържание, урочните форми и резултатите от учене. Работата по Проектен резултат 1. Coronomics ECVET съвместим учебен план и програма и инструментариум за обучение продължава и през м. юли 2022 г.
  cpo@uni-svishtov.bg
  Може да бъде изображение с 9 души

  Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 16 юни 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training" (ECO-VIBES) с Координатор - Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов; „Екология КМ“ ООД, България; Еufora, Гърция и Еurocy Innovations LTD, Кипър. Обект на обсъждане бяха PR1"ЕCVET съвместима учебна програма за курс ECO_VIBES" и PR2 „Модули за електронни курсове ECO-VIBES“. Всеки партньор представи работна версия на разработвания от него учебен модул. Работата по PR1 и PR2 продължава и през месеците юни, юли и август 2022 г.
  Уебсайт на проекта: www.eco-vibes.eu
  Може да бъде изображение с 7 души
  7Сийка Емануилова, Христо Сирашки и 5 други


  Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET)

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 16 юни 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор Община – Златоград и в партньорство със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI – Турция, Сдружение „Мария Кюри“ – клон Смолян и PHOENIXKM BVBA – Белгия.
  На срещата бяха обсъдени учебните модули и тяхното съдържание. Работата по продуктов резултат 1. Изготвяне на подробен план за разработване на учебна програма съгласно ECVET продължава и през м. юли 2022 г.
  Може да бъде изображение с 7 души и текст, който гласи 'Petya P” Grudeva'


  По-стари теми...