Последни новини

  Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 19 януари 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта по отношение създаване на общоевропейски многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; разработване на тестове; изготвяне на набор от образователни казуси и качването им в мобилно приложение; изработване на видеоклиповете за добри практики по всеки от учебните модули на съответния партньорски език плюс английски език; събиране на обратна връзка и оптимизиране.
  Може да бъде изображение с 10 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Meeting Areta ZBU ። View Peter Todorov umutsanem.citci tahsin.aydogan Mehmet Gencer o6wиH 3лaTorpaA Petya Grudeva Kare sacker (He,him) % Drumewa Unmute Stopio ÛS irashki 1 Chat Share S Record . Reactions Leave ENG 19.1.2023r. 16:06'

  Oнлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 19 януари 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
  На ZOOM-срещата беше посочено, че е подаден Междинен отчет на хартиен и електронен носител към Центъра за развитие на човешките ресурси - София. Очаква се оценката на Националната агенция (НА). Срещата продължи с обсъждане на предстоящите задачи във връзка с финализиране на учебните модули; качване на учебното съдържание в учебната платформа; разработване на казуси; записване на видеоклипове за уебинарно обучение; създаване на първоначална и заключителна Бяла книга за предизвикателствата и възможностите пред микропредприятията в условията на пандемия и след нея; изготвяне на Дневник на обучаемите по корономика и др.
  Харесване
  Коментар
  Споделяне


  Весели празници!

  от Татяна Друмева, обучител -

  Може да бъде изображение с текстово съобщение
  Центърът за професионално обучение към Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов пожелава здраве и коледно настроение на всички свои обучаеми, партньори и последователи!
  Очакваме Ви отново при нас през Новата 2023 година!
  От екипа на ЦПО


  По-стари теми...