Последни новини

  Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 9 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов.
  На срещата бяха коментирани въпроси, свързани със създаването на общоевропейски многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; създаването на набор от образователни казуси; мобилните приложения; видеоклиповете за добри практики по всеки от учебните модули и на всеки от партньорските езици. Специално внимание беше отделено на предстоящото междинно отчитане пред НА.
  Може да бъде изображение с 10 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Meeting umutsa umutsanemcitci nemcitci Petar Todorov Areta OuraniaAreta ZBU Vasi Sabeva Kare Van sacke( e,him) Semih Bitim tahsin.aydogan Drumewa Mehme Gencer HristoSirashi Sirashki Hristo oguzhan.ozturk A oguzhan.ozturk 7:04 ENG 9.11.2022r.'

  Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0)

  от Татяна Друмева, обучител -

  В периода 10-11 ноември 2022 г. в гр. Свищов се проведе първата международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
  В международната среща взеха участие партньорите по проекта: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
  С приветствие към участниците в транснационалната среща се обърна Ректорът на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“- проф. д-р Марияна Божинова. Висшето училище беше презентирано от доц. д-р Христо Сирашки, в качеството му на ръководител на проекта. Последва представяне на всеки от партньорите, които споделиха своя опит в областта на професионалното образование и обучение, предприемачеството, бизнес обученията, сектора HoReCa и темата за изкуствения интелект.
  Първият работен ден продължи с обсъждане от партньорите на Работен пакет:1, включващ концепцията на проекта и очакваните резултати. Направен беше преглед на административните дейности по управление и изпълнение на проекта, както и на задачите, свързани с разпространението, експлоатацията, пилотното обучение и устойчивостта на проекта. Специално внимание беше отделено на оценката и осигуряването на качество при изпълнение на проектните дейности. Срещата приключи с резюме на деня.
  Вторият ден от международната среща премина в обсъждане от партньорите на Работните пакети 2, 3 и 4, а именно:
  - Работен пакет 2, включващ Резултат 1. ECVET съвместими учебна програма и курс на обучение и Резултат 2. Модули за електронни курсове.
  - Работен пакет 3, включващ Резултат 3. Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението.
  - Работен пакет 4, включващ Резултат 4. Наръчник за устойчиво обучение, създаден на базата на казуси.
  Подробно бяха обсъдени конкретните задачи, свързани с очакваните резултатите, както и определени отговорностите на всеки партньор за тяхното качествено изпълнение.
  Срещата продължи с дискусия и планове за следващи срещи; с индивидуални консултации между координатора и партньорите по проекта, свързани с бюджета и неговото отчитане. Чрез онлайн анкета беше дадена оценка на срещата от всеки участник в нея.
  Първата транснационална партньорска среща приключи с връчване на сертификати за участие от доц. д-р Христо Сирашки като ръководител на проекта от името на Координатора – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, България и обща снимка.
  1Сийка Емануилова


  Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 7 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
  На ZOOM-срещата всеки от партньорите представи разработеното от него учебно съдържание, като част от курса за ПОО "Обучение по бизнес устойчиви стратегии на МСП в резултат от Covid-19". Уточнени бяха и предстоящите задачи, свързани с разработване на казуси в изпълнение на проектен резултат: Видео поддържана база данни за случаи върху интегрирана цифрова среда; създаване на Бяла книга за въздействието на пандемията върху микро-МСП: съзнателен избор на икономическа политика; дневник на обучаемите по корономика.

  Може да бъде изображение с 12 души и текстово съобщение
  По-стари теми...