Последни новини

Резултати от продължаващото обучение "Каско"

Резултати от продължаващото обучение "Каско"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

В допълнение на списъка за успешно положилите сертификационен изпит - курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС" е и:

Радослава Николова Тонкова, която да очаква своя сертификат. 

От ЦПО