Последни новини

Резултати от изпитен тест - курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"

Резултати от изпитен тест - курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти, през м. май 2020 г. успешно положиха финалния изпит следните курсисти:
1. Кристина Цолова

2. Никола Станчев

3. Нели Станчева

4. Анелия Йорданова

5. Фигян Мехмедова

6. Фатме Юсеинова

7. Надежда Велкова

8. Людмил Ковачев

9. Пенка Петрова

10. Сибел Абаджиева

11. Росица Иванова

12. Сесил Махмуд

13. Сибял Юмер

14. Маргарита Маринова


Очаквайте своите сертификати!
От ЦПО