Последни новини

Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867

Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Информация:

Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 “Базирано на ECVET продължаващо професионално образование и обучение в подкрепа на подобряването на предприемачески умения у младите хора и микро МСП чрез управленско счетоводство" (Y4B) се реализира от СА “Д. А. Ценов” гр. Свищов  в партньорство с Университета в Гази (Турция), “Згура-М” ООД (България), PhoenixKM (Белгия) и K Poulopoulos PC (Гърция). Периодът на изпълнение на проекта е от 17 декември 2018 г. до 16 декември 2020 г.
Проект Y4B е насочен към млади хора с ниска квалификация, които се впускат в предприемачеството без да имат необходимите умения за стартиране на свой бизнес, към млади хора с недостатъчен трудов стаж и без съществен специализиран технически, управленски или предприемачески опит и към лица, желаещи да разширят своите компетентности в областта на предприемачеството чрез придобиване на нови знания по управленско счетоводство. 

Ще бъдат разработени следните интелектуални продукти: 

· ИП1: Курс за обучение по Управленско Счетоводство за включване в ПОО по предприемачество в съответствие с ECVET.

· ИП2: Мобилно приложение за обучение с казусен модулен подход.

· ИП3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики.

 

Подкрепата на Европейската комисия за възпроизвеждането на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, в което рефлектират възгледите единствено на авторите, и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за всяка употреба на информация, която се съдържа в настоящата.

Доц. д-р Христо Сирашки, Ръководител на проекта

Ул. Емануил Чакъров 2

Свищов 5250 
БЪЛГАРИЯ

 cpo@uni-svishtov.bg

 management-accounting.eu

 @Y4Bproject