Последни новини

Сертификационни изпити на застрахователни брокери

Сертификационни изпити на застрахователни брокери

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На вниманието на обучаемите 

курс "Понятия и принципи в застраховането" 

курс "Роля на застрахователния брокер  при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско на МПС"


Уважаеми курсисти, 

уведомяваме Ви, че изпитния тест ще бъде отключен  в дните от 25 до 30 число на текущия месец. Онези, които не успеят да направят изходящия тест в посочените дни, ще могат да приключат дистанционното си обучение в следващия месец, когато теста ще бъде отново отключен в дните от 25 до 30 число .

Успех!

от Центъра за професионално обучение