Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  by Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  До обучаемите по "Въведение в застраховането"

  by Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, можете да направите финалния тест по "Въведение в застраховането" в периода 25-30 септември 2020 г. Решаването на теста е еднократно.

  Успех!

  ЦПО към СА "Д.А.Ценов" гр. Свищов

  На вниманието на застрахователните брокери, участващи в продължаващо обучение по чл. 304, ал. 2 от КЗ

  by Татяна Друмева, обучител -
  Уважаеми курсисти,
  напомняме, че финалният тест за курса "Понятия и принципи в застраховането"
  и за курса "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"
  е отворен за попълване всяка последна седмица от текущия месец.
  Успех на всички!
  От екипа на ЦПО

  Older topics...