Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  Сертификационни изпити на застрахователни брокери

  от Татяна Друмева, обучител -

  На вниманието на обучаемите 

  курс "Понятия и принципи в застраховането" 

  курс "Роля на застрахователния брокер  при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско на МПС"


  Уважаеми курсисти, 

  уведомяваме Ви, че изпитния тест ще бъде отключен  в дните от 25 до 30 число на текущия месец. Онези, които не успеят да направят изходящия тест в посочените дни, ще могат да приключат дистанционното си обучение в следващия месец, когато теста ще бъде отново отключен в дните от 25 до 30 число .

  Успех!

  от Центъра за професионално обучение

  На вниманието на обучаемите - Курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми курсисти,

  Във връзка с финализирането на курса на тема: "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС" Ви уведомяваме, че резултатите от изпитния тест ще бъдат оформяни ежемесечно. 

  В началото на всеки следващ месец ще бъдат проверявани онези финални тестове, които са приключени и изпратени (чрез платформата за дистанционно обучение) от първия до последния ден на предходния месец.

  Всички, които успешно приключат надграждащото обучение, ще получат Сертификати за завършен квалификационен курс по чл. 304, ал. 2 от КЗ. В тази връзка, при промяна на личните данни се свързвайте своевременно с г-жа Татяна Друмева, 0882552507.

  Успех в продължаващото обучение за застрахователни брокери!

  Ще Ви очакваме отново при нас!

  От екипа на ЦПО


  По-стари теми...