Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  Курс Организация и управление на читалищната дейност

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми курсисти,

  напомням, че изпитните материали (по теория и практика) трябва да изпращате на следния адрес:

  5250 Свищов

  ул. Цар Борис I, № 1

  Учебна база "Професор Бъров"

  Център за професионално обучение

  Татяна Друмева, 0889605824

  Моля, спазвайте срока за изпращане, посочен в учебния график! 

  В началото на всеки изпитен материал, изготвен от Вас, трябва да фигурират трите Ви имена и Вашия подпис.

  Например: Изготвил: Петър Иванов Петров, ........(подпис)

  Успех на всички!

  П.П. Можете да ползвате куриерски служби или Български пощи, по Ваша преценка и според финансовите Ви възможности.

  Т. Друмева

  ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ ГР. СВИЩОВ Е СРЕД ОТЛИЧЕНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ НАПОО

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 21 октомври 2021 г. на национално събитие, организирано от НАПОО онлайн, Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов бе отличен с плакет и сертификат за „Добра практика в професионалното обучение“ в категорията „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение“.
  На националната конференция, директорът на Центъра – доц. д-р Христо Сирашки презентира отличената добра практика чрез представяне на квалификационния курс по „Митническа документация“, който се организира и провежда перманентно с активната подкрепа на ръководството на Стопанска академия – Свищов, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ и лично на лектора – доц. д-р Момчил Антов. Сред постигнатите ефекти от добрата практика са създадената обучителна среда, близка до реалната работна среда за редуване на теоретичното с практическото обучение (the alternation system) и при използване на IT-технологии; реализираната успешна форма на сътрудничество с работодатели като резултат от повишения интерес към професията „Данъчен и митнически посредник“; покриване на изискванията на пазара на труда относно компетентностите на работещите в областта на митническия контрол и митническото представителство; популяризиране на квалификационната дейност на Центъра в страната и чужбина.
  Инициативата е по Проект „Качество и ефективност“, Договор BG05M9OP001-C01/08.01.2020 г., изпълняван от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  Харесване
  Коментар
  Споделяне


  По-стари теми...