Последни новини

Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0) пред 20 безработни лица

Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0) пред 20 безработни лица

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи , свързана с провеждане на срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 01 юли 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени пред 20 безработни лица, обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професия "Финансов отчетник", специалност "Финансова отчетност", обучаващи се в Центъра за професионално обучение по договор между Стопаска академия - Свищов и Асоциацията на индустриалния капитал в България - София, съгласно Националния план за действие по заетостта за 2024 година.
Особен интерес предизвикаха учебните модулите, включени в електронния курс; дигиталната симулационна среда и наръчника с казуси.
Фейсбук на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0Може да бъде изображение с 3 души, хора, които учат и текстово съобщение