Последни новини

ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 юни 2024 г. се проведе ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на задачите по финализиране на Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5, с акцент върху одита, извършен от НА и последващи действия от страна на партньорите; съвместима с ECVET учебна програма и модули за електронни курсове; дигитална симулационна среда за улесняване на обучението; наръчник, базиран на казуси; ескплоатация и устойчивост и др.
Всички реакции:
1Tatiana Volodia Drumevi