Последни новини

Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 пред безработни лица

Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 пред безработни лица

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи , свързана с провеждане на срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 07 юни 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки (ръководител на проекта) пред безработни лица, обучаващи се за придобиване на дигитални компетентности по КК:4, базово ниво 1 и 2, с ваучери, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост.
Дискутирани бяха модулите от електронния курс; дигиталната симулационна среда и наръчника с казуси.
Фейсбук на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0Може да бъде изображение с 1 човек, учене и текст, който гласи 'Co- the -funded b у European горкал Union gReCaE 5.0 Предоставяне на възможност на MCN В сектора HoReCa за ефективно усвояване и инструменти за изкуствен интелект знания HoReCa5.0 Decoooukm ONS eUFona'