Последни новини

Популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 в Хисаря

Популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 в Хисаря

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи , свързана с провеждане на планирани срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
В периода 12 - 14 април 2024 г., проектът и проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта в гр. Хисаря пред различни целеви групи (учители, предприемачи и персонал в хотел). В първия планиран ден за дисеминации беше проведена среща с ръководството и педагогическия състав на Иновативно средно училище "Христо Смирненски" гр. Хисаря, обучаващи ученици по професия "Хотелиер" и професия "Готвач", като засилен интерес предизвикаха Дигиталната симулационна среда и сценариите, както и ползата от тях за практическото обучение на учениците. В проведената втора среща с персонала на хотел "Аугуста" гр. Хисаря, дискусията беше насочена към възможностите за използване на изкуствен интелект при работа на рецепция в хотел.
През втория планиран ден за дисеминации, доцент д-р Христо Сирашки се срещна с предприемачи от различни сектори на икономиката в страната, които споделиха мнение относно ролята и ползата от изкуствения интелект при работа с доставчици, дистрибутори и партньори.
Серията от планирани срещи завърши с представяне на проекта и проектните резултати пред г-жа Илияна Филипова - председател на УС на Търговско-промишлената палата гр. Враца и отправена покана към екипа на проекта от страна на Стопанска академия - Свищов за посещение на място в гр. Враца за представяне пред широка публика и ползватели на резултатите от Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399.