Последни новини

Старт на Дигиталното обучение за Базово ниво 1 и 2 - 01.04.2024 г.

Старт на Дигиталното обучение за Базово ниво 1 и 2 - 01.04.2024 г.

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Във връзка с подписано споразумение с Агенцията по заетостта (АЗ) от 07.02.2024 г., за организиране на безплатни обучения по дигитални компетентности с ваучери съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост и програмата „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Центърът за професионално обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов стартира обучение за придобиване на дигитални умения - Цифрова компетентност :4, Базово ниво 1 и 2.

Обучението ще се проведе в периода 01.04.2024 г. - 15.05.2024 г. в дистанционна форма, като учебните часове ще включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на преподавателя с включените в обучението лица, както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението.

Синхронното обучение ще приключи със сертификационен тест в Единния сертификационен център - София.

От екипа на ЦПО

Национален план за възстановяване и устойчивост, Проект BG-RRR-1.019-0002, Компонент 2: Обучение за DI-GI умения и компетентности