Последни новини

Участие в Събитие по разпространение на резултатите от Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Участие в Събитие по разпространение на резултатите от Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 25 октомври 2023 г. Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" (чрез ZOOM) взе участие в Събитие по разпространение на резултатите от Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES) организирано в гр. Пловдив. Проектът се изпълнява от ПУ „Паисий Хилендарски“, България и в партньорство със Стопанска академия "Димитър А. Ценов", България; Екология КМ, Брестовица, България; EUFORA, Гърция и EUROCY, Кипър.
Представен бе Проектен резултат 1: ЕCVET СЪВМЕСТИМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЕCO-VIBES, като в своята презентация участниците в събитието от страна на Стопанска академия - Свищов акцентираха върху организацията на обучението, базирано на единици резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ); съдържанието на учебната програма; основната и допълнителна литература, речника на ключовите думи. Показан бе моделът на учебен план, изготвен в съответствие с ECVET.