Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи по разпространение на резултатите от Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
На 12 октомври 2023 г., проектните резултати бяха представени пред 20 безработни лица, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" гр. Свищов, обучаващи се по част от професия "Сътрудник бизнес услуги", специалност "Бизнес услуги" в Центъра за професионално обучение към Стопанска академия "Димитър А. Ценов" гр. Свищов.