Последни новини

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи по разпространение на резултатите от Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов.
На 22 юни 2023 г., проектът и проектните резултати бяха представени пред студенти от Стопанска академия «Димитър Апостолов Ценов» гр. Свищов, с интерес към търговско ориентираното социално предприемачество.
Mungkin imej 7 orang dan Orang yang belajarMungkin imej 1 orang, belajar dan teks