Последни новини

Дисеминация по проект Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES)

Дисеминация по проект Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи по разпространение на резултатите от проект Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия – Свищов.
На 22 юни 2023 г., проектът и проектните резултати бяха представени пред студенти от Стопанска академия «Димитър Апостолов Ценов» гр. Свищов, представители на различни целеви групи - безработни и заети лица. На дисеминацията присъстваха работещи в МСП, ангажирани със зелената икономика и екологичните проблеми от различни сектори, в т.ч. предприемачи, дистрибутори, търговски представители и др.
Mungkin imej 6 orang, Orang yang belajar dan teks
Харесване
Коментар
Споделяне