Последни новини

Третата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Третата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 8 и 9 юни 2023 г. в гр. Ларнака, Кипър се проведе третата международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 “Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19” (CORONOMICS).
Проектът е по програма Еразъм +, КА220-VET-Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение с координатор Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и в партньорство с: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция, PHOENIXKM BVBA – Белгия, G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD – Кипър и EUFORA – Гърция. Срокът за изпълнение на проекта е от 01/11/2021 до 31/10/2023 година.
Работата през първия ден стартира с преглед на дейностите, свързани с управлението и изпълнението на проекта, в т.ч. работен план, междинни и окончателни доклади, план за разпространение на резултатите, рамка за контрол на качеството, протоколи от заседания, уебсайт и др. Специално внимание бе отделено Проектен резултат 1: Coronomics ECVET съвместими учебни програми, учебни материали и инструментариум за обучение. Направен бе преглед на постигнатото до момента и бяха набелязани конкретни задачи за финализиране на Резултат 1.
Вторият работен ден продължи с цялостно представяне на Проектен резултат 2: Видео поддържана база данни с казуси в интегрирана дигитална среда. Бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани анализа на релевантните казуси; сценариите за обучение в уебинари; внедряването на онлайн и мобилни среди за обучение (Android, iOS), с оглед неговото финализиране.
Специално внимание през втория работен ден бе отделено, както на Проектен резултат 3: Бяла книга по корономика за предизвикателствата и възможностите пред микропредприятията, която се разработва в 2 части: „Въздействие на пандемията от короновирус върху микро-МСП: съзнателен избор на икономическа политика“ и „Въздействие на пандемията от короновирус върху микро-МСП: икономически катарзис със специален фокус върху микро-МСП и зелената икономика“, така и на Проектен резултат 4: Дневник на обучаемите по корономика. Набелязани бяха конкретни задачи за изпълнение с оглед финализирането на всички дейности по проекта до края на м. октомври 2023 г.
Третата международната работна среща приключи с обсъждане на дейностите по разпространение и експлоатация. Чрез онлайн анкета бе дадена оценка от всеки, участвал в нея (вкл. и чрез ZOOM).
Харесване
Коментар
Споделяне