Последни новини

Oнлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

Oнлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 13 април 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Срещата стартира с обсъждане на Работен продукт 1: Управление и изпълнение на проектните дейности, като специално внимание бе отделено на Стратегията за разпространение и комуникация; уебсайта на проекта; присъствието в социалните мрежи; материалите за разпространение. Онлайн срещата продължи с работа по изпълнението на конкретни задачи, свързани с Работен продукт 2: Резултат 1 - ECVET съвместим курс и учебна програма и Резултат 2 - Модули за електронни курсове; Работен продукт 3: Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението/ученето и оценяването и Работен продукт 4: HoReCa 5.0 Наръчник с казуси за постигане на устойчивост на обучението.
ai.horecaccess.eu/
Може да бъде изображение с 9 души